Wednesday, July 18, 2007

دستهايمان را مي فشاريم و … شاديم

امّا
گاهي دستهايمان را گم ميكنيم


 
posted by مهناز at 8:31 AM |


0 Comments: