Tuesday, March 13, 2007
این ماهی کوچولوی قرمز ، نماد زندگی و جنب و جوش دیگه شد نماد بی تحرکی و بیماری و مرگ
سنت چند صد ساله ایرانی شده نماد فرهنگی چینی ها
دیگه چی مونده از سنت ایران
دیگه چی مونده برای تو
برای من

 
posted by مهناز at 9:54 AM |


1 Comments:


At 8:03 AM, Blogger تيستو سبزانگشتي

نخستین گام برای از میان برداشتن یک ملت ، پاک کردن حافظه آن است .(هوبل)